Wrap

wrapstorrelser

Både i små 4-kantede Morten Korchballer - samt i meget store rundballer  -  Diameter 1,20 - 1,40m og 1,2m høje
Bigballer fra 1.slet 2019 med LAVT sukkerindhold klar til brug har vi endnu

 

1.slet 2019 blev et af vores allerbedste. Småballerne er udsolgt - bestillinger modtages på 2.slet.
Bigballer fra 1.slet kan vi stadig klare.

Vi laver en del 4-kantede småballer, fordi vi synes, de er lette at håndtere. Både at flytte på, samt udfodre, fordi wrappen kan bruges fra en ende af - i skiver.Græssorterne er specielt udvalgt efter lavt fruktanindhold og lang tyggetid.
Vi udsår vores egne frøblandinger af lavfruktansorter, som vi eksperimenterede os frem til - inden frøfirmaerne var begyndt at tænke i de baner.

Der er analyse på al vores wrap og der er ikke sparet på plasticen - Wrap, der har fået regn efter skårlægning, er IKKE egnet til hestefoder.

Det er lykkedes at få markerne rigtig flotte uden brug af sprøjtemidler, men ved omlægning samt afgræsning med fårene.
wrap1wwrap2w

Alle vore arealer dyrkes uden brug af sprøjtemidler

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at nogle af bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller slæt uden tilførsel af gødning og dermed er der sikret en endnu bedre naturpleje af arealerne.

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.Billede EU flag lille