Wrap  

wrap 2024 big til HP

 2024 slettene: Vi valgte at få lavet en del bigballer i 1. slet, da vejrudsigterne ikke var særlig stabile og det tager meget længere tid at lave de små. De sorte er 1 m Ø og vejer ca. 250 kg - Vil være klar til at blive flyttet sidst i juli.

De  grønne 4-kantede, vi nåede at få lavet, vejer ca. 35 kg.
Nogle få vil være klar til at blive flyttet midt i juli og resten sidst i juli

Jeg beregner gennemsnit i fodringssæsonen 1 balle dagligt til 5 islandske heste af de små og ingen kraftfoder.

 

 

Vi laver en del 4-kantede småballer, fordi vi synes, de er lette at håndtere. Både at flytte på, samt udfodre, fordi wrappen kan bruges fra en ende af - i skiver.Græssorterne er specielt udvalgt efter lavt sukkerindhold og lang tyggetid.
Vi udsår vores egne frøblandinger af lavfruktansorter, som vi eksperimenterede os frem til - inden frøfirmaerne var begyndt at tænke i de baner.

Der er analyse på al vores wrap og der er ikke sparet på plasticen - Wrap, der har fået regn efter skårlægning, er IKKE egnet til hestefoder.

Det er lykkedes at få markerne rigtig flotte uden brug af sprøjtemidler, men ved omlægning samt afgræsning med fårene.
wrap HP beskåretWrap2017

Alle vore arealer dyrkes uden brug af sprøjtemidler

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at nogle af bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller slæt uden tilførsel af gødning og dermed er der sikret en endnu bedre naturpleje af arealerne.

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.Billede EU flag lille