saanevaedderfravaenning1Nu er lammene 4 mdr. og vædderne  flyttes fra fårene hen til de voksne væddere, deres fædre. Det synes de er er spændende og de bliver godt modtaget.Vaedderlafww3Link til billeder 3½ måned tidl.vaedafw4såne vaedlafvaenw5SåneVaedderlamfra6SåneVaedderlafw7

Alle vore arealer dyrkes uden brug af sprøjtemidler

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at nogle af bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller slæt uden tilførsel af gødning og dermed er der sikret en endnu bedre naturpleje af arealerne.

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.Billede EU flag lille