Sånefårene på vinterstald

saanefaar21121w

Og klippet blev deHannibal nyklippet2wklippede faarw

Oktavia som lam foråret 2013- og vinter 2015 hvor hun er et fint får, drægtig med trillinger, som også blev fine.

oktavia23.4.13OKTAVIA23.12.14saanefaar21122w

 

 

Alle vore arealer dyrkes uden brug af sprøjtemidler

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at nogle af bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller slæt uden tilførsel af gødning og dermed er der sikret en endnu bedre naturpleje af arealerne.

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.Billede EU flag lille