foel alfaprins 7 dage

Álfaprins   7 dage gammel kigger på sånefår

Álfaprins7dage1wÁlfaprins7dage2wÁlfaprins7dage3wÁlfaprins7dage4wÁlfaprins7dage5wÁlfaprins7dage6wÁlfaprins7dage7wÁlfaprins7dage8

 

Alle vore arealer dyrkes uden brug af sprøjtemidler

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at nogle af bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller slæt uden tilførsel af gødning og dermed er der sikret en endnu bedre naturpleje af arealerne.

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.Billede EU flag lille