Islandske heste hjem4

Alle hestene er nu hjemme fra sommergræs i Keldvigen

Islandske heste hjemIslandske heste hjem1Islandske heste hjem2Islandske heste hjem3Islandske heste hjem5Islandske heste hjem6Islandske heste hjem7Islandske heste hjem8

Alle vore arealer dyrkes uden brug af sprøjtemidler

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at nogle af bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller slæt uden tilførsel af gødning og dermed er der sikret en endnu bedre naturpleje af arealerne.

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.Billede EU flag lille